Veel geld opgehaald door Nederlandse startups in 2014

Nederlandse startups hebben dit jaar veel geld opgehaald bij investeerders. Dit blijkt uit inventarisaties van NRC Q en StartupJuncture, die deze week allebei hun eigen onderzoeksresultaten hebben gepresenteerd. De schattingen lopen uiteen van €62 miljoen (NRC Q) tot €500 miljoen (StartupJuncture).

Overzicht deals NRC

Overzicht van deals in 2014. Via NRC Q ().

NRC Q heeft 53 startups geïdentificeerd die een investering hebben opgehaald. Het totaal geïnvesteerde bedrag wordt ingeschat op €62 miljoen, maar NRC Q geeft daarbij aan dat het werkelijke bedrag waarschijnlijk veel hoger ligt. Een reden hiervoor is dat veel investeringen niet bekend worden gemaakt.

StartupJuncture heeft een overzicht met 75 deals gemaakt, waarvan het totaal geïnvesteerde bedrag wordt berekend op ruim €500 miljoen.

Het verschil in bedrag tussen NRC Q en StartupJuncture is deels te verklaren door de verschillende definities die zijn gebruikt. NRC Q heeft bijvoorbeeld alleen startups meenomen die in of na 2010 zijn opgericht. Hierdoor worden de grootste investeringen uit de lijst van StartupJuncture, in Adyen (maar liefst €200M) en Takeaway.com (€73M), niet meegerekend.

Stel dat het opgehaalde kapitaal in 2014 inderdaad €500 is, is dit dat meer dan vorig jaar? StartupJuncture en NRC hebben vorig jaar niet deze analyse gemaakt, dus een directe vergelijking ontbreekt. NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, verklaart over 2013 dat er een recordaantal venture capital investeringen (€194 miljoen in 190 jonge bedrijven) is gedaan. In dat opzicht zou 2014 een nieuw recordjaar zijn, met een meer dan verdubbeling qua geïnvesteerd kapitaal. Het is echter aannemelijker dat de datasets niet direct vergelijkbaar zijn door verschillen in o.a. definities, inside-knowledge en dataverzamelingsmethoden, en doordat niet alle deals in de analyses zijn opgenomen.

Hoe dan ook is 2014 een goed jaar geweest voor wat betreft het ophalen van investeringen. Wij kijken uit naar een succesvol 2015!

The Dark Side of the Moon

Een overzicht krijgen van de venture capitalists (VCs) die in Nederland actief zijn, is nog wel een keer te doen. Maar hoe komen de VCs aan hun geld? Welke belangen hebben zij te behartigen? Ik neem een kijkje aan de minder bekende kant van venture capital, oftewel de ‘dark side of the moon’.

Doorgaans richten VCs fondsen op waarin limited partners (LPs) kapitaal naar toe kunnen alloceren. De LPs zijn o.a. pensioenfondsen, asset managers, verzekeringsmaatschappijen en overheden. Vanuit deze fondsen investeren VCs vervolgens in veelbelovende bedrijven. Winsten uit de investeringen (bijv. door gerealiseerde exits) worden uiteindelijk naar rato van aandeel in het fonds uitbetaald aan de LPs. De LP–VC–venture relatie ziet er visueel ongeveer zo uit:

Lees verder