Hoe selecteer je de beste startups voor je seedfonds of acceleratieprogramma? Dit zijn onze best practices.

Innovaties en startups in een vroege fase zijn lastig op waarde te schatten. Er zijn nog veel aannames, veel onzekerheid en veel mooie beloften. Gaat deze startup nou echt het verschil maken?

Het is dan ook lastig om in een vroege fase al het kaf van het koren te scheiden. Incubators, acceleratieprogramma’s en (pre-)seed investeringsfondsen staan voor de lastige keuze om enerzijds beschikbare middelen zo goed mogelijk te alloceren aan de startups met de meeste kans van slagen, en tegelijkertijd moeten zij dat besluit snel, low budget en op basis van onvolledige informatie nemen. Hoe doe je dat het beste?

Het is ons doel als Golden Egg Check om de winnaars te kunnen selecteren. En we zullen eerlijk zijn; daar slagen we (nog) niet 100% in, maar gelukkig lijkt er een verband te zijn tussen de GEC score en het uiteindelijke resultaat. Zo kunnen we al aardig voorspellen welke bedrijven niet zo succesvol worden. En we kunnen ook aangeven wat de aandachtspunten zijn van startups, zowel de quick wins als de strategische ontwikkelpunten, waarmee de kans op succes kan worden vergroot. Op basis van onze business development ervaring hebben wij tools en services ontwikkeld die incubators, acceleratieprogramma’s en seedfondsen kan helpen om op een snelle, eenvoudige en onderbouwde wijze de juiste startups te selecteren, of af te wijzen. Dat kunnen wij doen, maar we kunnen de organisaties ook in staat stellen om zelf hun selectiebeleid te professionaliseren. In deze blogpost geven wij wat van onze best practices prijs.

Check op potentie én haalbaarheid
Wij hebben software ontwikkeld om het proces te faciliteren om startups te beoordelen. Onze tools zijn gebaseerd op de methoden en criteria van (venture capital) investeerders, inmiddels zo’n 200 in Europa. Deze tools stellen we als software-as-a-service beschikbaar, en is naar eigen inzicht in te richten. Door startups te beoordelen op de criteria van risico investeerders, kunnen ze gekarakteriseerd worden op basis van potentie (hoe groot kan dit worden?) en haalbaarheid (is de onderneming in staat om die potentie te bereiken?). De beoordelingen kunnen vervolgens gevisualiseerd worden in de Startup Matrix, lees hier meer over de achtergronden hierover. De startups die door seedfondsen en acceleratieprogramma’s het meest worden geselecteerd (en daarna ook de grootste groei laten zien) zitten in de kwadranten met hoge potentie; vaak Dreamers en af en toe Money Makers. Startups in het Hobbyist-kwadrant zijn meestal niet zo interessant omdat ze zowel op haalbaarheid als potentie laag scoren, startups in het Consultant-kwadrant kunnen interessant zijn maar dan vooral als ze hun schaalbaarheid kunnen vergroten.

gec-matrix

Omdat iedere kandidaat-startup wordt beoordeeld op dezelfde criteria, kan vervolgens een waardevolle benchmark ontstaan. Hoe goed is deze startup ten opzichte van zijn peers? Wat zijn relatieve sterke en zwakke punten? Maar ook: scoren de startups vaak slecht op een specifiek onderdeel? Dan is het misschien goed om daar extra nadruk op te leggen in de fase na de selectie/ het acceleratieprogramma, bijvoorbeeld door heel gericht trainingen te geven over dat onderdeel.

Due diligence in de vroege fase
Om een goede selectie te kunnen doen, is het vaak wenselijk om meer en objectieve informatie te verkrijgen over de startup en de markt waarin het actief wil worden. Zijn er inderdaad geen concurrenten? (Natuurlijk wel!) Is de markt een miljardenmarkt? (De bereikbare markt in ieder geval niet!) Een quick scan van de markt kan dan helpen om snel de informatie van de ondernemer te verifiëren en aan te vullen. Dit is een van onze belangrijkste services, maar kan ook door het programma zelf worden uitgevoerd. Onze marktscans bevatten informatie over de marktomvang & groei, trends & ontwikkelingen, concurrentie & stakeholders.

Lees verder

Business incubators: which supporting activities do actually contribute to value creation?

Business incubators seem to be everywhere these days. Their advice, network and – in some cases – seed funding are believed to be valuable for (high-tech) startup companies. But how valuable? And which supporting activities are perceived to create most value within startup companies? Research of Golden Egg Check helps business incubators to understand which supporting activities actually contribute to value creation, and where the focus of the business incubator should be.

Last year, we did research together with the University of Twente about which supporting activities of business incubators (BIs) actually create value for startup companies. We studied three (third generation) major Dutch BIs in-depth by talking to both the incubation managers and several of the startup companies, and asked them to fill out a questionnaire afterwards.

In our study, value creation is defined as: “specific ways that an incubator program enhances the ability of its startups to survive and grow in business” (Mian, 1996). This predefines a link between the BI and the startup firm in the field of value creation. This research focused on the intervening support activities (in contrast to passive support activities such as cheap office space, fast WiFi and good coffee), because this is where value creation was most expected.

The goal of this research was to further investigate the (perceived) contribution on value creation, from both the startup firm’s perspective and the BIs perspective. We defined the value-adding services and networks at a more specific level than the generic findings published in literature so far. This enabled a two-sided view on value adding services and networks in the BI industry, forming a more solid basis for managerial implications.

Comparison between management and startups

Comparison between management and startups

Lees verder

Innovatieve cleantech startup Ecovat ontvangt Twents innovatiekrediet

Afgelopen maand heeft cleantech startup Ecovat een plaats gekregen in de TOP-regeling. Naast een financiering van €40.000 ontvangt het bedrijf ook een jaar lang ondersteuning vanuit Kennispark en toegang tot ondernemersnetwerken. In deze post kunt u kennismaken met dit TOP-bedrijf.

De TOP-regeling is een (pre-)seed fonds voor innovatieve startups in Twente. Het Golden Egg Check team doet maandelijks een marktscan voor bedrijven die een TOP-plaats ambiëren. In de marktscan worden relevante marktgegevens (zoals marktomvang, trends en concurrenten) achterhaald en worden de bedrijven beoordeeld aan de hand van de criteria van de Golden Egg Check. De marktscan dient vervolgens als input voor de TOP-commissie, die uiteindelijk de TOP-plaatsen toekent. Een deel van de informatie uit dit blog is afkomstig uit de marktscan.

Ecovat
Ecovat B.V. heeft een grootschalig ondergronds vat ontwikkeld voor opslag van thermische energie in water. Ecovat is in staat hoge temperatuurwarmte (tot 90 graden Celsius) op te slaan over een langere periode (> 6 maanden) met een warmteverlies over deze periode van minder dan 10%. Het grote verschil met bestaande systemen is dat deze het water verpompen met de energie erin, waardoor energieverlies optreedt (tot 40%). Ecovat verpompt geen water, maar werkt via een gepatenteerde warmte‐uitwisseling via de wand. Een en ander wordt ook uitgelegd via hun pitch (zie http://bit.ly/EcovatVid), en een impressie van het eindproduct is te zien in onderstaande figuur. Inmiddels is er een prototype in aanbouw die in juli 2015 afgerond moet worden.

Ecovat Lees verder

Geld en banengroei voor Twentse start-ups

De Twentse TOP-regeling voor innovatieve start-ups vergroot sterk de kans op vervolgfinanciering van commerciële marktpartijen en versnelt ook de groei van de werkgelegenheid van de bedrijven die ervoor in aanmerking komen. Dit valt te concluderen op basis van een door de Golden Egg Check uitgevoerde monitor van de TOP-regeling in opdracht van Kennispark Twente. De monitor is donderdag 9 april door Thomas gepubliceerd.

Thomas_presentatie

Ruim tien keer meer
Deze rapportage vormt de tweede monitor van de TOP-bedrijven nadat de TOP-regeling in 2011 is ondergebracht bij Kennispark Twente. Van de 43 kandidaten hebben 31 bedrijven daadwerkelijk een toekenning gekregen voor de TOP-regeling. De aan hen toegekende lening varieerde tussen de € 10.000 tot € 40.000 per bedrijf. In totaal ging het om een bedrag van € 900.000. Die resulteerde bij zeventien van de 31 bedrijven (55 procent) in vervolginvesteringen van totaal € 9.764.000, ofwel gemiddeld € 574.000,- per bedrijf. Dit komt overeen met een multiplier van 10,8. Het grootste deel van de vervolginvesteringen bestaat uit risicokapitaal.

Multiplier3

Golden Egg Check scores van de TOP-bedrijven
Van elke TOP-kandidaat is een marktscan gemaakt door Golden Egg Check. Dit zijn er in totaal 43 geweest, waarvan 31 ook daadwerkelijk een TOP-toekenning hebben ontvangen. De input uit het business plan van de onderneming en de marktscan zijn gebruikt om de propositie te beoordelen aan de hand van de criteria van de Golden Egg Check. Dit resulteert in een totale score (0-100%) en een score voor elk van de vijf gedefinieerde clusters.

Met betrekking tot de Golden Egg Check scores van zowel de toegekende als niet-toegekende bedrijven is te zien dat de gemiddelde score van de laatstgenoemde groep significant lager ligt (50%) dan die van de toegekende TOP-bedrijven (61%). Het is ook duidelijk te zien dat de toegekende TOP-bedrijven een hogere score halen op alle clusters. De grootste verschillen zitten in de clusters ‘Executie’ (16%), ‘Waardepropositie’ (13%) en ‘Verdienmodel’ (12%). Mogelijk vindt de TOP-commissie het hoog scoren op deze clusters een pré om de TOP-regeling toe te kennen.

GEC radar

Het volledige rapport kan hier worden gedownload. Onderstaande infographic vormt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Infographic_TOP_regeling_Kennispark_Twente_evaluatie_Rapportage_2015

Benieuwd hoe de Golden Egg Check kan worden ingezet om uw portfolio van startups of business cases door te lichten? Neem contact op met Thomas via thomas[at]goldeneggcheck.com.

Blijf op de hoogte van nieuwe startups in de TOP-regeling door dit blog te volgen. Wij introduceren maandelijks de nieuwe TOP-bedrijven (if any).

 

Hightech startup Eregion nieuw TOP-bedrijf

Afgelopen maand heeft hightech startup Eregion een plaats gekregen in de TOP-regeling. Naast een financiering van €40.000 ontvangt het bedrijf ook een jaar lang ondersteuning vanuit Kennispark en toegang tot ondernemersnetwerken. In deze post kunt u kennismaken met dit TOP-bedrijf.

De TOP-regeling is een (pre-)seed fonds voor innovatieve startups in Twente. Het Golden Egg Check team doet maandelijks een marktscan voor bedrijven die een TOP-plaats ambiëren. In de marktscan worden relevante marktgegevens (zoals marktomvang, trends en concurrenten) achterhaald en worden de bedrijven beoordeeld aan de hand van de criteria van de Golden Egg Check. De marktscan dient vervolgens als input voor de TOP-commissie, die uiteindelijk de TOP-plaatsen toekent. Een deel van de informatie uit dit blog is afkomstig uit de marktscan.

Eregion
Eregion biedt ‘real-time molecular diagnostics on-the-go’; technologie voor het zelf vanuit huis of via de huisarts testen van o.a. bloed om snel een diagnose te kunnen stellen. De verschillende biosensor-oplossingen die Eregion in de markt wil zetten zijn gebaseerd op de (optische) microring technologie van het Twentse bedrijf LioniX. Het is de verwachting dat de biosensor in eerste instantie geschikt zal worden gemaakt om ontstekingsziekten zoals de ziekte van Parkinson te diagnosticeren en te monitoren.

Naar eigen zeggen is het platform uniek, omdat het i) alle technologie integreert op één chip, ii) in het verlengde hiervan significant kosten reduceert en iii) een hoge sensitiviteit biedt. Op basis van het platform wil Eregion verschillende producten ontwikkelen en lanceren, variërend van een mini laboratorium device tot en met handheld- en wearable oplossingen. Eregion heeft toegang tot verschillende patenten via exclusieve licentieovereenkomsten, en heeft de nadrukkelijke ambitie om zelf nieuwe toepassingen van de biosensor te octrooieren.

Het team van Eregion beslaat een interessante combinatie van serie-ondernemers/ business developers en wetenschappelijke specialisten.

Impressie van de te ontwikkelen Eregion handheld

Impressie van de te ontwikkelen Eregion handheld

Lees verder

Susteq en Homey nieuwe TOP-bedrijven

Afgelopen week hebben Susteq en Athom (bekend van Kickstarter-succes Homey) een plaats gekregen in de TOP-regeling. Naast een lening van €40.000 ontvangen zij ook een jaar lang ondersteuning vanuit Kennispark en toegang tot ondernemersnetwerken. In deze post kunt u kennismaken met deze twee TOP-bedrijven.

De TOP-regeling is een (pre-)seed fonds voor innovatieve startups in Twente. B&M Business Development doet maandelijks een marktscan voor bedrijven die een TOP-plaats ambiëren. In de marktscan worden relevante marktgegevens (zoals marktomvang, trends en concurrenten) achterhaald en worden de bedrijven beoordeeld aan de hand van de criteria van de Golden Egg Check. De marktscan dient vervolgens als input voor de TOP-commissie, die uiteindelijk de TOP-plaatsen toekent. Een deel van de informatie uit dit blog is afkomstig uit de marktscan.

Lees verder

How Startupbootcamp and Rockstart Accelerator Compare – 2014 edition

This post originally ran on Thomas Mensink’s blog.

Last month, both Startupbootcamp (SBC) and Rockstart announced their new ‘classes’ of startups for their Amsterdam based acceleration program. Just like I did last year, I made an analysis of the startups in order to find out how Rockstart and SBC would distinguish themselves from each other. Last year, my conclusion was:

Rockstart has more early stage startups, which have more of a B2C orientation. Compared to SBC, more Rockstart startups want to address or create new markets. The challenge for these startups lies in marketing and creativity, competences Rockstart is good at. Zazzy is the only startup that is in the new technology and new market quadrant, which could offer both risks and, at the same time, large upside potential.

The startups of SBC more often already have a product which generates revenue, and more frequently aim for B2B (sometimes in combination with B2C), which matches well with the corporate network of SBC. The startups make more use of existing technology and have less of an aim for new markets. Therefore, it seems that the risk profile of the SBC startups  is smaller than that of Rockstart.

I was curious if the same analysis would yield the same conclusion this year. Hence I present:

The 11 of Startupbootcamp: The 10 of Rockstart:
Formtaste innovations Auxen
Giaura Bomberbot
Iristrace CoffeeStrap
Leapfunder CrowdyHouse
Proctor2Me LeadBoxer
SendCloud Songvice
Signatur.it Social Honey
Triprebel TechnoRides
Ukky TOP Research
UndaGrid Wonderflow
Wagaduu

A short description of every startup if given here: StartupbootcampRockstart.

What stands out?

  • In terms of origin, SBC has six startups from the Netherlands, Rockstart only three;
  • With regard to sector, it stands out that the Rockstart startups are all active in software only, while three SBC startup combine hardware with software and one (Giaura) produces hardware only;
  • Last year, SBC startups were more focused on B2B and Rockstart startups on B2C. This year, however, the business model breakdown is comparable:

Business Model

Lees verder

Acceleration before Incubation, the Dutch Incubation Model?

Since the last post I’ve sat down and interviewed three incubation managers of some major incubators in the Netherlands. Some interesting information came up, as we discussed their current programmes, how these programmes were designed and how they seek for improvement.

What do they offer to their incubatees?

In my search for the most value creating support activities of BI’s, I am looking for what are called ‘third-generation BI’s‘. Which offer not only cheaper office space, but also business support services and actively push and link incubatees to participate in networks. The levels of intensity with which these services and networks are offered to the incubated start-ups, differ per BI.

Two of the interviewed BI’s offer start-up acceleration programmes (early stage acceleration). Both programmes start with a weeklong intensive bootcamp and have a total duration of 100 days. The start-ups receive intensive coaching, mentoring, pitches, workshops and trainings. Goals of the programme are contacting 100 players in their market in the 100 days of the programme, develop a product-market fit and find a launching customer. The entire programme resembles the hypothesis driven entrepreneurship approach. If the start-ups finish the programme successfully, they rewarded a spot in the incubator. Start-ups that don’t follow the accelerator programme are also eligible for a spot in the incubator, if they fit certain criteria and are admitted by the selection committee.

Once the start-ups have earned a spot in the incubator, the coaching and mentoring is less intensive that the accelerator programmes, but the start-ups still receive support. Coaching is largely available upon request, as topics tend to be more specific than they were in the earlier ‘general’ start-up process during the accelerator programme. The networks have a more important role, both in the BI and with the outside world, as the need for funding and collaboration rises. Both BI’s offer marketing and PR-related services to their start-ups as they have developed to a stage in which sales are becoming more and more important. The start-ups are reviewed every year to see if they are still on track to excel in their own field and focus on their own unique product (focus sometimes weakens as start-ups offer consultancy in their own field of expertise to generate some cash flow).

The BI without the accelerator programme has another structure. At its core are office complexes at the university and on the science parks. Once in these offices, start-ups can opt in for fund programmes, which come with funding (up to €200.000) and additional business support and financial support services. Further supporting services are available upon request.

How were these programmes designed?

The classic image of a BI offering space, services and networks is disappearing in the Netherlands. The newer and more glamorous Business Accelerator (BA) has caught the attention of the Dutch BI’s. Two of the interviewed incubators actively study the latest developments in the Silicon Valley area, visiting once every year to learn the best practices to improve the content of the service portfolio. The Y-Combinator, Lean Launchpad and other formats are frequently referred to.

This has led to the development of accelerator programmes for the start-ups. Both programmes work with the Business Model Canvas of Alex Osterwalder, focus on customer development, with use of the customer validation techniques of Steve Blank, and one makes use of an agile development philosophy for the software products. The programme enables the incubators to cater to needs of start-ups with not much more than an idea and a team.

The other keeps makes its policies based on guidelines from the European Union and the branch organisations (such as the EBN and the NBIA). Closely following best practices originating from these organisations or even from scientific literature.

How are these programmes improved?

Two of the interviewed BI’s review their programmes after every event that has been held, after every workshop that start-ups attended to keep the programme up to date. The incubator management tries to identify missing pieces in the programme and if the missing information is very specific, selected coaches or experts are provided to the start-ups. Next to the needs of the start-ups and their own experiences, other sources of inspiration to improve the programme come from Climate-KIC, other BI’s, visits to Silicon Valley or Israel and professional literature.

The other BI updates its service portfolio as the guidelines change, or other best practices are identified. A focus on a more pro-active coaching role, increased knowledge sharing with corporates and a stronger ‘selection at the gate’ is what the incubator management will be looking for in the coming years.

So, what does this mean?

Acceleration before incubation, no longer are the acceleration programmes used to guide start-ups from adolescence into adulthood. Yet, they are used to bring the start-ups up to speed prior to entering the incubator. This early-stage acceleration followed by incubation, or ‘the Dutch Incubation Model’, has its advantages over the traditional incubation model, as a more performance-orientated atmosphere comes to life.

Two of the three interviewed BI’s use the Dutch Incubation Model to cater to the needs of the start-ups. The third seems to be moving in the same direction as it’s programme will be shifting towards the approach used by the others. BI’s have a lot of knowledge in their organizations when it comes to business development. Extending their services to serve younger start-ups has proven to be a valuable step for the incubators, as start-ups are spotted earlier and more likely to apply for a place in the incubator after good experiences.

Golden Egg Check selected for EBN TechCamp

Golden Egg Check will be attending the EBN TechCamp in Rovereto (Italy) on 5 and 6 December. Our tool is selected by the European Business & Innovation Centre Network (EBN) for the second year in row.

EBN TechCamp

The TechCamp is a two-days event offering training, peer-review, workshops, and a unique tools exchange forum. We will pitch and showcase the Golden Egg Check to an audience of business innovation and incubation professionals.

Don’t miss out this opportunity to get in touch with us!

More information about the event here: http://ebntechcamp.youreuevent.eu/.

Kleine update stand van zaken

Wij gebruiken dit blog niet alleen voor inhoudelijk relevante posts over innovatie, startups, investeerders en incubators, maar zullen ook geregeld vertellen over de ontwikkelingen achter de schermen rondom de Golden Egg Check toolset.

Zoals je wellicht al hebt gezien, hebben we aantal launching customers waarmee we samen de huidige beta versie aan het testen zijn. Sinds deze week kunnen we daar officieel een nieuwe organisatie aan toevoegen. De provincie Gelderland organiseert namelijk samen met New Venture een regionale business plan competitie. De Golden Egg Check toolset speelt hierin een centrale rol. Deelnemers gebruiken onze tools om hun propositie te bouwen en feedback te verzamelen bij de coaches en experts in het Gelderse netwerk van New Venture. Ook meedoen met jouw innovatieve idee? Kijk voor meer info op http://www.newventure.nl/ en maak via gelderland.goldeneggcheck.com een account aan, vermeld daarbij de signup code newventuregld2013.

De afgelopen tijd hebben wij een aantal grote en kleine software updates gedaan rondom de toolset. Zo is in de huidige versie het checkgedeelte actief, waarin ondernemers hun propositie kunnen (laten) toetsen op de criteria van investeerders, en in een dashboard te zien krijgen wat de sterke en minder sterke aspecten van deze propositie zijn. Ook is het nu als ondernemer makkelijker om te zien welke feedback en to-do’s je hebt ontvangen van coaches en teamleden. De komende tijd gebruiken wij om de applicatie beter te maken op basis van de nuttige feedback die wij verkrijgen van o.a. onze launching customers Brainport, Startlife, Kennispark Twente en NanoNextNL. Belangrijke ontwikkelingen die de komende weken doorgevoerd worden zijn Investor Interest (interesse van investeerders in jouw propositie) en een dedicated portfolio en community schil.

Ben je benieuwd naar de Golden Egg Check? Vraag een demo-account aan op www.goldeneggcheck.com en dan zetten wij je op de invitation list.

Wil je continu op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Volg dit blog, volg ons op Twitter (@goldeneggcheck)  en like onze Facebook-pagina (facebook.com/goldeneggcheck)!