Prime Ventures slingert haar Rad van Fortuin aan

Drie deals in korte tijd
Het gebeurt niet elke maand dat een Nederlandse venture capitalist drie deals binnen korte tijd aankondigt. Des te opvallender dat Prime Ventures in de afgelopen maand bekend maakte dat er investeringen zijn gedaan in Falcon Social, Forcare en DealerDirect. Daarnaast maakt Prime Ventures in een persbericht bekend dat er de komende weken nog meer deals zullen worden aangekondigd. De vaart zit er dus lekker in. Maar zijn de investeringen ook consequent ten opzichte van hun portfolio?

In deze quick scan analyse onderzoek ik de consistentie van de investeringsstrategie van Prime Ventures en kijk ik of en hoe goed de laatste drie deals passen binnen de bestaande portfolio van Prime Ventures.

Het Rad van Fortuin van Prime Ventures

Het Rad van Fortuin van Prime Ventures.

Om dit te onderzoeken maak ik gebruik van een ‘investor matching’-algoritme dat ik heb ontwikkeld om een snelle (en ruwe) inschatting te kunnen maken welke VCs bij welke startups passen en vice versa. Hierbij worden eigenschappen van de startup vergeleken met de eigenschappen van de portfoliobedrijven van de investeerders, en op basis daarvan wordt een matchingpercentage berekend. Er wordt dus niet (alleen) gekeken naar waar de investeerder in zegt te willen investeren, maar juist waar de investeerder daadwerkelijk in heeft geïnvesteerd (en ja, hier zit nog wel eens een verschil tussen). Het interessante hieraan vind ik dat een investeringsstrategie hiermee expliciet wordt gemaakt.

Het algoritme wordt gevoed met publiekelijk beschikbare data (o.a. website van de investeerder en portfoliobedrijven, persberichten en Crunchbase). Deze snelle, relevante matching beoogt de venture capital markt transparanter te maken, de ‘transactiekosten’ (qua tijd en geld) om een investeerder te vinden te verlagen, en ervoor te zorgen dat een investeerder alleen dealflow krijgt die ook past binnen zijn of haar investeringsvoorkeur, omdat die nogal verschilt per investeerder.

O.a. deze factoren worden meegenomen om de startup te matchen aan de investeringsstrategie van de VC:

 • Categorische omschrijving/ thema’s van de startup/ portfoliobedrijven;
 • De geografische regio waarin de startup/ portfoliobedrijven zich bevinden;
 • Het (gezochte/ reeds geïnvesteerde) investeringsbedrag;

Hoe langer geleden een investering in een portfoliobedrijf is gedaan, hoe minder waarde dit bedrijf krijgt bij de berekening.

De uiteindelijke investor matching percentages zeggen dus iets over de overlap met de huidige portfolio. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de consistentie is in de investeringsstrategie. Het is overigens niet per se hoe hoger hoe beter; een lager percentage houdt mogelijk een grotere diversificatie in de portfolio in, of laat zien dat een investeerder – bijvoorbeeld door veranderingen in de markt – open staat voor nieuwe proposities.

Welke informatie hebben we tot onze beschikking?
Ik maak gebruik van publiekelijk beschikbare informatie. Ik heb voor deze analyse dus geen gebruik gemaakt van inside informatie, bijvoorbeeld op basis van gesprekken met Prime Ventures, noch heb ik me inhoudelijk verdiept in de proposities van Forcare, Falcon Social of DealerDirect.

Dit is de informatie die ik tot mijn beschikking heb, en voor deze analyse heb gebruikt:

Informatie Prime Ventures

 • De investeringen zijn uit het vierde fonds (‘Prime Ventures IV’) gedaan;
 • Prime Ventures IV heeft een omvang van €170 miljoen;
 • Prime Ventures IV richt zich op “the most promising start-ups who have the potential to break through on a global scale. Investments will be made in internet, software, and high-tech companies.”;
 • Vanuit Prime Ventures IV zullen investeringen van €5 tot €25 miljoen worden gedaan;
 • Tot nu toe zijn er zes investeringen uit Prime Ventures IV gedaan (inclusief Forcare, Falcon Social en DealerDirect);
 • De gehele portfolio van Prime Ventures die ik tot mijn beschikking heb, bestaat uit 29 deals in 23 portfoliobedrijven;
 • De portfoliobedrijven van Prime Ventures staan genoemd op hun website;
 • Prime Ventures heeft geïnvesteerd bedrijven in Nederland (het merendeel), België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Frankrijk en Spanje.
 • Via de persberichten kan worden achterhaald welke deals (omvang, jaar, etc.) gedaan zijn;
 • Een makkelijkere (maar incomplete) manier om dit overzicht te krijgen is via Crunchbase. Hier kunnen wij ook snel achterhalen wat voor type bedrijven een investering hebben ontvangen, waar hun hoofdkantoor is en welke VCs eventueel een co-investering hebben gedaan samen met Prime Ventures.

Informatie Forcare

 • Forcare is een ‘global supplier of eHealth software’;
 • Het bedrijf heeft €5 miljoen opgehaald van Prime Ventures;
 • Het hoofdkantoor staat in Zeist;
 • Het bedrijf is in 2006 opgericht (nu 9 jaar oud);
 • Het bedrijf valt in deze categorieën: Health Care Information Technology, Software; Cloud Data Services.

Informatie Falcon Social

 • Falcon Social is een ‘enterprise social media management platform’;
 • Het bedrijf heeft $16 miljoen opgehaald in een ronde die door Prime Ventures is geleid;
 • De laatste investering (van Prime Ventures dus) was een Serie B. Eerder heeft Falcon Social al een investering (€6M in 2013) ontvangen van twee buitenlandse VCs, Northcap en Target Partners, die ook de tweede ronde mee hebben geïnvesteerd;
 • Het wordt niet genoemd maar het is aannemelijk dat de drie investeerders evenveel hebben ingelegd (dus $16M/3). Deze bedragen kunnen de Northcap en Target Partners (nog net) mee;
 • Het hoofdkantoor staat in Kopenhagen, er is ook een kantoor in New York;
 • Het bedrijf is in 2010 opgericht (nu bijna 5 jaar oud);
 • Het bedrijf valt in deze categorieën: Enterprises, Social Media, Enterprise Software.

Informatie DealerDirect

 • DealerDirect is een online marktplaats voor tweedehands voertuigen in Europa. Momenteel is het bedrijf (onder verschillende namen) actief in Nederlands, België en Duitsland;
 • Het bedrijf heeft €8 miljoen opgehaald van Rocket Internet en Prime Ventures;
 • Het wordt niet genoemd maar het is aannemelijk dat deze investeerders evenveel hebben ingelegd (dus €4M);
 • Het hoofdkantoor staat in Enschede;
 • Het bedrijf bestaat sinds 2006 (nu 9 jaar oud);
 • Het bedrijf valt in deze categorieën: E-Commerce Platforms, Marketplaces.

Analyse portfolio Prime Ventures
Op basis van de categorische omschrijving van de portfoliobedrijven van Prime Ventures kan een visuele ‘word cloud’ worden geconstrueerd, waarbij grotere woorden een grotere aanwezigheid vertegenwoordigen. De investeringsvoorkeur van Prime Ventures ligt klaarblijkelijk bij bedrijven die actief zijn in mobile, software en e-commerce. De drie nieuwe portfoliobedrijven zijn hierin nog niet meegenomen.

Een word cloud met categorieën waarin Prime Ventures heeft geïnvesteerd

Een word cloud met categorieën waarin Prime Ventures heeft geïnvesteerd.

Ook heb ik onderzocht hoeveel Prime Ventures heeft geïnvesteerd per ronde in hun portfoliobedrijven. Het overzicht is hieronder weergegeven. Gemiddeld investeert Prime Ventures bijna €6 miljoen per ronde. Takeaway.com heeft vorig jaar het grootste bedrag ooit van Prime Ventures opgehaald: €30 miljoen.

De investeringsbedragen van Prime Ventures per deal.

De investeringsbedragen van Prime Ventures per deal.

Resultaten investor matching
Op basis van bovenstaande data van Prime Ventures, Forcare, Falcon Social en DealerDirect berekent het investor matching-algoritme per bedrijf een percentage.

Forcare matcht het beste bij de portfolio van Prime Ventures met een score van 27,6%. DealerDirect volgt met 25,4% en Falcon Social met 22,9%.

Deze percentages zeggen iets over hoe die investering matcht bij de gehele portfolio van Prime Ventures. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de consistentie is in de investeringsstrategie. Als de score 100% is, dan is dit een investering die perfect past bij alle voorgaande investeringen, en toont aan dat de investeerder specialistisch is, een nauwe focus en een homogene portfolio heeft. Een score van 0% laat zien dat er geen enkele overlap is met de huidige portfolio. Investeren in dit bedrijf leidt tot een hogere diversificatie van de huidige portfolio. De investor matching scores van rond de 25% zijn eigenlijk vrij gangbaar in de Nederlandse VC markt en tonen aan dat Prime Ventures bepaalde investeringsvoorkeuren heeft maar niet bang is om nieuwe wegen in te slaan.

Visueel zien de scores van Forcare, DealerDirect en Falcon Social ten opzichte van de portfolio van Prime Ventures er als volgt uit:

Diversificatie vs Focus

Forcare matcht dus het beste bij de portfolio van Prime Ventures met een score van 27,6%. De ‘Software’ en ‘Cloud’-karakteristieken van het bedrijf komen meerdere keren terug bij portfoliobedrijven (o.a. Bright Computing, Mendix en Cint). De health care focus van Forcare is uniek binnen de portfolio van Prime Ventures.

DealerDirect volgt met 25,4%. De eigenschappen van het bedrijf (‘E-Commerce Platforms’, ‘Marketplaces’) komen sterk overeen met Takeaway.com, wat toevallig ook een bedrijf uit Enschede is. Als Prime Ventures inderdaad de helft van €8 miljoen heeft geïnvesteerd, is deze investering eigenlijk te klein voor de zelfgenoemde investeringsrange (€5M-€25M).

Falcon Social matcht met 22,9%. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in Denemarken, waar Prime Ventures nog niet eerder portfoliobedrijven heeft gehad. ‘Social Media’ is nog geen categorie waar Prime Ventures eerder geld in heeft gestoken. ‘Enterprises’ en ‘Enterprise Software’ juist wel een aantal keer (o.a. Mendix en Service2Media).

Concluderende opmerkingen
Prime Ventures heeft een portfolio die gecentreerd is rondom de thema’s mobile, software en e-commerce. Hierin wordt consequent geïnvesteerd, vrijwel elk portfoliobedrijf heeft raakvlak met één of meer van deze thema’s. Daarnaast is de portfolio redelijk gediversifieerd, de portfoliobedrijven zitten in meerdere onderdelen van het spectrum (platforms, hardware, security, etc.).

Visueel kan ik de investeringsstrategie van Prime Ventures het beste voor me zien als een ‘Rad van Fortuin’ zoals in de figuur hieronder. (Vrijwel) elk portfoliobedrijf heeft een kern in het midden van het rad in Mobile, Software en/ of E-commerce, maar de buitenste schil (waar normaal het fortuin verdiend wordt) kan per bedrijf anders zijn.

Het Rad van Fortuin van Prime Ventures

Het Rad van Fortuin van Prime Ventures.

De drie nieuwe portfoliobedrijven hebben een overlap van rond de 25% met de bestaande portfolio, dus het midden beslaat zo’n 25% van het Rad van Fortuin. Dit geeft een indicatie dat Prime Ventures voor nieuwe proposities een investeringsvoorkeur heeft voor bedrijven die passen bij de bestaande portfolio, maar die ook in belangrijke mate nieuwe thema’s kunnen toevoegen aan die portfolio zolang er maar een match is op een of meerdere van de drie basiselementen.

Door deze investeringsvoorkeur zo expliciet te maken, is het ook mogelijk om op zoek te gaan naar bedrijven waar Prime Ventures nog in zou kunnen investeren. Ik heb alvast een watch list voor Prime Ventures opgesteld met bedrijven die op basis van het Rad van Fortuin zouden moeten passen bij de investeringsstrategie:

Bedrijf Categorieën Nieuwe categorieën Investor matchings percentage
Cupenya Predictive Analytics, Software, Enterprises, Analytics (Predictive) Analytics 31,4%
Webapptool Web Development, Mobile Web Development 28,6%
Crowdy House Startups, Design, Home & Garden, Flash Sales, Retail, Crowdfunding, E-Commerce Home & Garden, Crowdfunding 39,3%

Bovenstaande bedrijven voldoen allemaal aan de kern van het Rad van Fortuin, en voegen bovendien nieuwe thema’s toe aan de portfolio van Prime Ventures. Op basis van hun investor matching scores passen ze zelfs beter bij de portfolio dan Forcare, Falcon Social en DealerDirect. Misschien dus maar eens koffie gaan drinken met de watch list bedrijven, Prime. Thank me later!

Meer weten over investor matching?
Thomas Mensink is business analyst bij Golden Egg Check. De Golden Egg Check helpt VCs met het scouten en doorlichten van relevante startups. Investeerders kunnen contact opnemen met Thomas via thomas[at]goldeneggcheck.com mee te doen in een pilot. Startups die op zoek zijn naar een investeerder moeten nog even geduld hebben voor de nieuwe investor matching tool. Wel kunnen zij via de Golden Egg Check toolset ontdekken welke investeerders het best bij hen passen.


Disclaimer
Ik ben voor deze analyse uitgegaan van de informatie die ik uit bovengenoemde bronnen kon halen. Deze analyse is bedoeld als quick scan, ik heb niet de intentie gehad om een compleet en geverifieerd beeld te schetsen, hiervoor is meer data en de input van investeerders (in dit geval Prime Ventures) gewenst. De genoemde percentages vertegenwoordigen geen waardeoordeel.

 

Deze blog is ook verschenen op Silicon Canals en MenA.nl.

Advertenties

4 gedachten over “Prime Ventures slingert haar Rad van Fortuin aan

 1. Pingback: Peak Capital III: Vaste koers of trendbreuk? | High5 Ventures

 2. Pingback: Peak Capital III: Vaste koers of trendbreuk? | Golden Egg Check

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s